สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งใจให้...ธรรมะ)จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 14:33

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จัดโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งใจให้...ธรรมะ)จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายประเวช ไกรเทพ และคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์คณะวิทยากรจากวัดประสิทธิชัย

LAST_UPDATED2
 
โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นฯ ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 13:18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนวัดสาริการาม  โดยโรงเรียนลำภูเรืองวิทย์ จัดคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งใจให้...ธรรมะ)จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดสาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๓๐ คน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์คณะวิทยากรจากพระครูสังวรธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดสาริกา เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ 

 

LAST_UPDATED2
 
การประชุมพระสังฆาธิการและพระภิกษุ สามเณรในพรรษา เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสิเกาและปะเหลียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 14:18

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสิเกาและอำเภอวังวิเศษ ได้จัดประชุมพระสังฆาธิการและพระภิกษุ สามเณรในพรรษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอสิเกาและอำเภอวังวิเศษ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดวังมะปราง (น้ำฉา)ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ในการนี้คณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมพระสังฆาธิการและพระภิกษุ สามเณรด้วย มีพระสังฆาธิการและพระภิกษุ สามเณรในพรรษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอสิเกาและอำเภอวังวิเศษ จำนวนมาก

LAST_UPDATED2
 
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 14:56

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พลังมวลชน อาสาสมัคร กว่า ๑,๐๐๐ คน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันแม่แห่งชาติ ทั้งนี้ได้มีการนิมนต์ พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๘๒ รูป มารับบิณฑบาตเพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้งส่งไปถวายพระสงฆ์ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

LAST_UPDATED2
 
พิธีสามีจิกรรมเจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระพรหมจริยาจารย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 10:59

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เหล่าคณะสงฆ์จาก ๑๕ จังหวัดภาคใต้และประเทศมาเลเซีย กว่า ๑ พันรูป ร่วมพิธีสามีจิกรรมเจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่วัดกะพังสุรินทร์(พระอารามหลวง)ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง เหล่าคณะสงฆ์ สามเณรจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้และมาเลเซีย กว่า ๑ พันคน ร่วมในพิธีสามีจิกรรม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระพรหมจริยาจารย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๕๖ เพื่อได้แสดงความนอบน้อมและคารวะเจ้าคณะใหญ่หนใต้

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสันติ  ดินม่วง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

กิจกรรม ผอ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document