สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทำบุญตักบาตร วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 10:01

                                                                

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทำบุญตักบาตรที่จวนผู้ว่าจังหวัดตรัง เป็นประจำ  ทุกวันพุธ 

LAST_UPDATED2
 
การประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 17 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 08:59

 

คณะสงฆ์ ภาค 17 ประกอบด้วย ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง โดยกำหนดจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ วัดประสิทธิชัย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

LAST_UPDATED2
 
โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งใจให้...ธรรมะ)จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 14:33

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จัดโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งใจให้...ธรรมะ)จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายประเวช ไกรเทพ และคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์คณะวิทยากรจากวัดประสิทธิชั

LAST_UPDATED2
 
การจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 11:02

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีวัดต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งได้ถือฤกษ์เปิดตัวโครงการฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2557โดยมีวัดในแต่ละอำเภอ ๆ ละ 1วัด เป็นวัดนำร่องสำหรับอำเภอเมืองตรัง โดยพิธีเปิดได้จัด ณวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง)โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ได้ติดแผ่นไวนิล หน้าสำนักงาน และหน้าวัดที่เข้่าร่วมโครงการ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

 

LAST_UPDATED2
 
โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นฯ ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 13:18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนวัดสาริการาม  โดยโรงเรียนลำภูเรืองวิทย์ จัดคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (หนึ่งใจให้...ธรรมะ)จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดสาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๓๐ คน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์คณะวิทยากรจากพระครูสังวรธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดสาริกา เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ 

 

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายเกียรติพงษ์  โรคน้อย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

กิจกรรม ผอ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document