สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2015 เวลา 15:15

**นายถวิล  ศรีนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานในสังกัด  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ  วัดกะพังสุรินทร์  (พระอารามหลวง)  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ในวันจันทร์ที่  23  พฤศจิกายน  2558  เวลา  9.00 น  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้ดาโต๊ะแช่ม - ดาเต็นชะยัน  สุขวุฒิ  เชิญผ้า  พระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส

 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2015 เวลา 15:02

**นายถวิล  ศรีนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ  วัดตันตยาภิรม (พระอารามหลวง)  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ในวันเสาร์ที่  21  พฤศจิกายน  2558  เวลา  9.00 น.  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้พันเอกเอกคง  รัตนบุรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่  4  กรมทหารราบที่  15  ค่ายพระยารัษฏานุประดิษฐ์ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

LAST_UPDATED2
 
งานเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี ๖๘ พรรษา พระครูอดุลคุณาธาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษจิกายน 2015 เวลา 10:00

นายถวิล  ศรีนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระครูอดุลคุณาธาร  (หวน ขันติกมหาเถร)  เจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป  ทีปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปะเหลียน  ณ  วัดนิคมประทีป  ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น

LAST_UPDATED2
 
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2015 เวลา 14:38

 

** นายถวิล  ศรีนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายสมโชค  ราศรี  เป็นตัวแทนในการเข้าประชุมเตรียมความพร้อมด้วยการจัดงานทอดกฐินพระราชทาน  โดยจัดประชุมในวันที่  16  พฤศจิกายน  2558  เวลา  14.00 น.  โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ (เจ้าคณะใหญ่หนใต้)เป็นประธานในการประชุมร่วมด้วยเจ้าคณะจังหวัดตรัง  คณะสงฆ์  พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดตรัง  ส่วนราชการ และ ไวยาวัจกร  กรรมการวัด และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านเข้าประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

LAST_UPDATED2
 
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 พฤษจิกายน 2015 เวลา 14:26

นายถวิล  ศรีนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีสวดพระพุทธมนต์  และสวดพระอภิธรรม  เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ  วัดสาริการาม  ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เวลา  ๙.๐๐ น.

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายถวิล  ศรีนคร
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

บทความทางศาสนา

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document