สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
โครงการ "ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 13:56

   วันที่  ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น. ณ วัดสาริการาม  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ ฯ  ในพิธีเปิดโครงการ"ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด"เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐  คน โดยมีนายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ 

 
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 13:41

   นายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ  และพิธีลงนามถวายพระพร ณ  วัดสาริการาม  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ในวันที่  ๒ เมษายน  ๒๕๕๘ โดยนายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธี  และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกหล่อ  ข้าราชการในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติฯในพิธีดังกล่าว

LAST_UPDATED2
 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015 เวลา 13:45

   นายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ร่วมกับโรงเรียนวิเชียรมาตุ  และพระครูสังวรธรรมวิมล  เจ้าอาวาสวัดสาริการาม  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๖ - ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งโครงการประสบความสำเร็จไปด้วยดี

LAST_UPDATED2
 
โครงการบรรพชา - อุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 13:29

    นายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  ร่วมงานพิธีบรรพชา - อุปสมบท  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ฯ ในวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๘  ณ วัดประสิทธิชัย  ตำบลบางรัก  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และ พระประสิทธิโสภณ  รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย เป็นประธานว่าสงฆ์  

 
กิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2015 เวลา 14:40

    

   นายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  จัดกิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันพุธที่  ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร เวลา ๐๖.๐๐ น. และในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. ได้จัดพิธีเวียนเทียน ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายถวิล  ศรีนคร
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document