ประชุมโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและอุดหนุนสมทบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสิทธิธรรม (พระปริยัติธรรม..แผนกสามัญศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมนางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ จัดการประชุมโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและอุดหนุนสมทบปรับปรุง...ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสิทธิธรรม..(พระปริยัติธรรม..แผนกสามัญศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  .ณ..ห้องประชุมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์.วัดกะพังสุรินทร์..พระอารามหลวง..ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,294