ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 1 . วัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฎิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 2. วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฏิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประทินพร โพธิ์วิจิตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 1 . วัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฎิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 2. วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฏิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,935