พิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระครูโอภาสธรรมวิมล ครบ 74 ปี และพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

** วันอังคารที่ 7  กันยายน 2564  เวลา 9.00น. นางสาวอมร  สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระครูโอภาสธรรมวิมล ครบ 74 ปี และพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ/แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง  ณ วัดแจ้ง  ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,398