บุคลากร พศจ.ตรัง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 

 

นายวรวิทย์  ทองไทยนันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

 

นายประทินพร  โพธิ์วิจิตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธีระศักดิ์  เฉี่ยวย้อย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพนม  แซ่ว่อง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสมโชค  ราศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์  ศรีอุทิตย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชไมพร  บุญวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรุณศรี  ลุ้งบ้าน
พนักงานทำความสะอาด
นายศุภเลิศ  เชยชื่นจิตร
พนักงานขับรถยนต์
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,397