พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชนเผ่าซาไก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 1 . วัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฎิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 2. วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฏิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 ประชุมโครงการหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ออกตรวจพื้นที่ ขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วพิสดารมงคล ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,281