พิธีรดน้ำศพพระครูประภัศร์ธรรมโสภณ (เคลื่อน ปภสฺสโร) อายุ ๘๒ ปี พรรษา ๖๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกพิกุล อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาโยงใต้ ณ วัดโคกพิกุล ตำบลนาโยงใต้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี อัญเชิญหิรัญบัฎ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ และอัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวชิรนายก พระมงคลวชิราคม พระศรีวชิรมุนี พิธีถวายปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังส่งมอบให้นำไปถวายวัดในจังหวัด เพื่อใช้เป็นบทสวดสาธยายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชุมหารือ กรณี พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีปฏิบัติภารกิจ เชิญ สุพรรณบัฎ หิรัญบัฏ และสัญญาบัตร ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,402