ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ เฉี่ยวย้อย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ขอน้ำหลวงพระราชทาน ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีมอบประกาศวิสุงคามสีมาและปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดสวน ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ประชุมสำนักงานครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผัง นโยบายระดับ ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,941