พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังประชุมข้าราชการและพนักงานในสำนักงานเกี่ยวภาระงานในเดือนสิงหาคม นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ เฉี่ยวย้อย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้ารับกล่องไฟพระราชทาน พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 53 ปี พระครูทีฆเขตตาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว เจ้าคณะอำเภอปะเหลียน และพิธีฉลองฌาปนสถานและร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาทรงไทย การประชุมคณะกรรมการ (ระดับหมู่บ้าน) การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,593