นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 12 /2564

*วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 12 /2564  รายละเอียดในการประชุมเป็นการชี้แจงภารกิจงาน...และสรุปรายละเอียดในการทำงานจากการประชุมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,584