ลงพื้นที่วัดนิโครธาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1

*วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังพร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์  ศรีอุทิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่วัดนิโครธาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1 งบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตรัง แห่งที่ 2 วัดนิโครธาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,241