นางสาวอมร สะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการ พนักงานเข้ากราบขอพรในวาระขึั้นปีใหม่ 2565

นางสาวอมร สะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการ พนักงานเข้ากราบขอพรในวาระขึั้นปีใหม่ 2565 ในเวลา 8.30 น. ขอพรปีใหม่กับพระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง วัดประสิทธิชัย และเวลา 9.10 น. กราบขอพรพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระสิริวิชฺชาธร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ ฯ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จากนั้นเวลา 9.30 น. กราบขอพรกับพระครูอดุลคุณาธาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง เจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,241