พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง อ่านตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ โดยมีการมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอจำวน 5 รูปดังนี้ 1. พระครูโสภิตธรรมนิเทศ เป็นเจ้าคณะอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่   2. พระครูสังวรธรรมโชติ เป็นเจ้าคณะอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  3. พระครูมหาเขตตารักษ์ เป็นเจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  4. พระครูฑีฆเขตตาภิรักษ์ เป็นเจ้าคณะอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  5. พระครูวิริยะกิจโสภิต เป็นเจ้าคณะอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  6. พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ เป็นเจ้าคณะอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,918