ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 1 . วัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฎิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 2. วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฏิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประทินพร โพธิ์วิจิตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 1 . วัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฎิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 2. วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามผลการบูรณะปฏิสังขรณ์ อาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,925