มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชนเผ่าซาไก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการในสำนักงาน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะสงฆ์จังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชนเผ่าซาไก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,931