ร่วมพิธีมอบประกาศวิสุงคามสีมาและปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดสวน ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบประกาศวิสุงคามสีมาและปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดสวน ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,552