ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ร่วมประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะสงฆ์ภายในจังหวัด หรือคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting)


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,524