โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี พระสิริวิชฺชาธร เจ้าคณะอำเภอย่านตาขาว พระครูวิริยกิจโสภิต ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม และทีมงานคณะครู เข้าร่วมโครงการฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,971