ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตรัง ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2556

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตรัง ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2556 ณ ศาลาธรรมสภา วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานในพิธี พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง กล่าวนำเสนอรายงานการประชุม พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 บรรยายให้ความรู้กับพระสังฆาธิการในจังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,894