ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565

จังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง โดยนายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องพระยารัษฏา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,899