นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะฯ ได้เข้าน้อมมุทิตาสักการะ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เนื่องจากมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมจริยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะฯ ได้เข้าน้อมมุทิตาสักการะ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เนื่องจากมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมจริยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปสาทกร สุนทรทักษิณคณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี” สถิต ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป   สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์  (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

ขอน้อมมุทิตาจิตสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จ ในวาระมงคลนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,418