นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะฯ ได้เข้าน้อมมุทิตาสักการะ พระครูอดุลคุณาธาร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะฯ ได้เข้าน้อมมุทิตาสักการะ พระครูอดุลคุณาธาร เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ

๓๖. #พระครูอดุลคุณาธาร วัดนิคมประทีป จังหวัดตรัง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า #พระมงคลวชิราคม (วิ.)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 119,413