นายประทินพร โพธิ์วิจิตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า ร่วมกับเจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพี่อขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อสร้างเป็นวัด ณ ที่พักสงฆ์เขานาไคร ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

** วันพุธที่  7 เมษายน  2564  เวลา 9.30 น. นางสาวอมร  สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายประทินพร  โพธิ์วิจิตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า ร่วมกับเจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพี่อขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อสร้างเป็นวัด ณ ที่พักสงฆ์เขานาไคร ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,946