พิธีมอบประกาศวิสุงคามสีมา และปักเขตวิสุงคามสีมา วัดใหม่ไทรงาม ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ 9  กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น.พิธีมอบประกาศวิสุงคามสีมา และปักเขตวิสุงคามสีมา วัดใหม่ไทรงาม ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีพระพรมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระเทพกิตติเวธี ดร. เจ้าคณะภาค 17 พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระประสิทธิโสภณ  รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง  ฝ่ายฆราวาสมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   นายสมนึก  ธูปหอม  นายอำเภอย่านตาขาวประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา มีท่านเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดตรัง นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ร่วมงานเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID - 19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,959