ร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดคลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง

   วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 08.30น. นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และข้าราชการในสำนักงานฯร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดคลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ โดยคณะสงฆ์จังหวัดตรัง  พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 10 – 24 กันยายน 2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,323