นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดสอบนักธรรมชั้นโท –เอก และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบวันที่ 3 ณ วัดประสิทธิชัย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

** วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 นางสาวอมร  สะอาด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมนายสมโชค  ราศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายธีระศักดิ์  เฉี่ยวย้อย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดสอบนักธรรมชั้นโท –เอก และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบวันที่ 3 ณ วัดประสิทธิชัย  ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  โดยมีพระประสิทธิโสภณ   รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง กล่าวให้โอวาท แก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,982