ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเจียม หลักศิลา บิดาของพระครูสังวรธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดโคกยาง รักษาการเจ้าคณะอำเภอกันตัง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเจียม หลักศิลา บิดาของพระครูสังวรธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดโคกยาง รักษาการเจ้าคณะอำเภอกันตัง ณ วัดไสแก้ว ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรั่ง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,268