ประชุมประเมินองค์กรคุณธรรม ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมประเมินองค์กรคุณธรรม ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง หลังใหม่ เวลา 13.30 น. โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประเมินฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,533