นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ เฉี่ยวย้อย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้ารับกล่องไฟพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ เฉี่ยวย้อย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้ารับกล่องไฟพระราชทาน ของพระครูวารีสุทธิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดวารีวง ตำบลวังวน อำเภอกันตัง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และของพระครูสุกิจวิธาน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญร่มเมือง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ กองงานพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,587