โครงการหิ้วชั้น พาดผ้า พาปิ่นโต เฮโลไปวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.นายสุขพิชัย เชาวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัตดรัง เข้าร่วมโครงการหิ้วชั้น พาดผ้า พาปิ่นโต เฮโลไปวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งหลวง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ และนางธมลวรรณ รักษ์สังข์ วัฒนธรรมจังหวัดตรัง พร้อมส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,874