เข้ามอบถวายคัมภีร์บทพระธรรมเทศนา เรื่อง ชาติ ศาสน์ กษัตรย์

* วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง      จังหวัดตรังนางสาวอมร  สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  เข้ามอบถวายคัมภีร์บทพระธรรมเทศนา เรื่อง ชาติ ศาสน์ กษัตรย์  เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์”มหาราชปริตร” ซึ่งพระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้จัดพิมพ์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามมติมหาเถรสมาคม  โดยได้มอบถวายให้กับพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,862