บันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (สวท.ตรัง)

📻 ( ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) มีผู้บริหารหน่วยงานฯร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (สวท.ตรัง) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 🎬 โดยมีนางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ร่วมในการบันทึกเสียงในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,320