โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 3

** วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. นางสาวอมร  สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 3  ในวันศุกร์ที่ 5  กุมภาพันธ์  2564   เวลา  13.30 น.   ณ วัดประสิทธิชัย  ตำบลบางรัก  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง โดยขอความร่วมมือเทศบาลนครตรังในการนำรถฉีดน้ำมาช่วยฉีดล้างทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,817