พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

26 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์   ถวายพระพรพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2564   ในวันที่ 26  กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,326